GIÃN TĨNH MẠCH MẠNG NHỆN

  GIÃN TĨNH MẠCH MẠNG NHỆN

  GIÃN TĨNH MẠCH MẠNG NHỆN

  GIÃN TĨNH MẠCH MẠNG NHỆN

  Tĩnh mạch mạng nhện là các tĩnh mạch nhỏ, thành mỏng, nằm sát bề mặt da, có màu xanh, đỏ giống vân đá cẩm thạch.

  Giãn tĩnh mạch mạng nhện thường không làm bệnh nhân khó chịu. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân bệnh tĩnh mạch có giãn tĩnh mạch mạng nhện và giãn tĩnh mạch nông phối hợp.

  Các bệnh nhân giãn tĩnh mạch mạng nhện thường đi điều trị với mục đích thẩm mỹ. Tuy nhiên, qua thăm khám chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp có triệu chứng giãn tĩnh mạch nông phối hợp. Việc điều trị cả hai tổn thương đem lại kết quả tốt đẹp cho bệnh nhân cả về thẩm mỹ lẫn triệu chứng đau chân.

  */?>