CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH TĨNH MẠCH

  CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH TĨNH MẠCH

  CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH TĨNH MẠCH

  CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH TĨNH MẠCH
  CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH TĨNH MẠCH

  CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH TĨNH MẠCH

  Biết được các yếu tố nguy cơ giúp bạn giảm thiểu các tác hại của bệnh suy giãn tĩnh mạch. Có một số yếu tố làm cho bệnh suy giãn tĩnh mạch chân của bạn tiến triển. Ngoài di truyền là nguy cơ chính, có một số yếu tố mà bạn có thể kiểm soát để tránh hoặc hạn chế sự trầm trọng của bệnh suy giãn tĩnh mạch.
  */?>