LASER NỘI TĨNH MẠCH

  LASER NỘI TĨNH MẠCH

  LASER NỘI TĨNH MẠCH

  LASER NỘI TĨNH MẠCH
  LASER NỘI TĨNH MẠCH

  LASER NỘI TĨNH MẠCH

  Laser nội tĩnh mạch (EVLA) là phương pháp điều trị giãn tĩnh mạch nhanh chóng, ít xâm lấn, không cần nằm viện và không có những biến chứng liên quan đến phẫu thuật. Laser nội tĩnh mạch được thực hiện bằng cách chọc một kim nhỏ vào tĩnh mạch giãn dưới sự hướng dẫn của siêu âm Doppler. Sau đó đưa dây Laser vào lòng tĩnh mạch giãn. Sức nóng của dây...
  */?>