SÓNG CAO TẦN (RFA) NỘI TĨNH MẠCH

  SÓNG CAO TẦN (RFA) NỘI TĨNH MẠCH

  SÓNG CAO TẦN (RFA) NỘI TĨNH MẠCH

  SÓNG CAO TẦN (RFA) NỘI TĨNH MẠCH
  SÓNG CAO TẦN (RFA) NỘI TĨNH MẠCH

  SÓNG CAO TẦN (RFA) NỘI TĨNH MẠCH

  Bệnh nhân được siêu âm Doppler để đánh dấu tĩnh mạch giãn cần được điều trị. Xác định vị trí chọc kim, gây tê, đặt ống dẫn và đưa ống thông RFA vào trong lòng tĩnh mạch giãn. Tiến hành chích thuốc tê chung quanh tĩnh mạch giãn, mục đích tạo ra một lớp dịch bao bọc lấy tĩnh mạch cần điều trị để tránh làm tổn thương mô chung quanh khi bắt đầu...
  */?>